Veilige houten meubels

Wist je dat Zweden één van de strengste wetgevingen van de EU heeft op het gebied van illegaal gekapt hout? De EU-houtverordening moet de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten binnen de EU aan banden leggen. Deze verordening regelt onder meer de manier waarop teak wordt gekapt en waarborgt de traceerbaarheid ervan naar de plantages waar teakhout wordt geproduceerd. Ze eist tevens dat de hele keten – van houtkap tot import in de EU – beveiligd is en dat er geen illegaal teakhout kan worden ingevoerd. De Zweedse dienst voor bosbeheer (Skogsstyrelsen) controleert doorlopend de verschillende actoren binnen de sector en al het hout in de producten van Brafab is in overeenstemming met de Zweedse houtverordening. Op de website van Skogsstyrelsen vind je meer informatie over de houtverordeningswetgeving.