Het milieu

Ons doel is om tuinmeubels voor buiten te maken en tegelijk onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Voor ons betekent duurzame ontwikkeling oog houden voor het geheel en circulair denken.  We hebben dus aandacht voor hoe de tuinmeubels die we produceren en verkopen op hun beurt mens en milieu beïnvloeden.
Werken aan duurzaamheid is voor ons een onafgebroken proces. We streven ernaar steeds beter, slimmer en duurzamer te worden in onze hele waardeketen.

 

Waakzaam toezien op de productie in de hele wereld

Bij Brafab produceren we al meer dan 90 jaar tuinmeubels en weten hoe belangrijk het is nauw en langdurig te kunnen samenwerken met onze leveranciers. Onze tuinmeubels worden geproduceerd in verschillende delen van de wereld. Veel van onze grenenhoutmeubels worden gemaakt in Zweden terwijl de andere meubels in China, Indonesië of Vietnam worden gefabriceerd. We kennen de risico's die gepaard gaan met productie die over de hele wereld is verspreid. Daarom werken we met medewerkers ter plaatse die ervoor zorgen dat de plaatselijke en nationale wetten en regels worden nageleefd.

Om te garanderen dat onze leveranciers onze richtlijnen volgen en onze waarden belichamen, hebben we een gedragscode (Code of Conduct), waarin we bepalen wat we op het vlak van duurzaamheid eisen en verwachten van al onze leveranciers. Duurzaamheid omvat hier onder meer arbeidsomstandigheden, milieu, zakenethiek, anticorruptie en veiligheid.

De techniek in de meubelproductie evolueert voortdurend en in ons streven naar een steeds duurzamere productie hebben we arbeidsprocessen die vroeger gevaarlijk waren voor de gezondheid van de werknemer geautomatiseerd.

 

Verpakking - een uitdagende evenwichtsoefening

Het is belangrijk om onze producten bij het transport op een duurzame wijze te verpakken. Het is een delicaat evenwicht: de verpakking tot een minimum beperken en er tegelijk voor zorgen dat de meubels niet beschadigd raken tijdens het transport. Beschadigde producten leiden tot klachten, wat dan weer heel wat onnodige uitstoot en kosten veroorzaakt. De laatste jaren hebben we de juiste balans gevonden en is er gevoelig minder transportschade.

In onze opslagplaatsen wordt elk jaar heel veel krimpfolie gebruikt voor de verpakking van producten tijdens het transport. Om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken, maken we gebruik van een machine die de folie uitrekt. Om het proces nog duurzamer te maken, willen we nu overstappen op een krimpfolie op basis van tallolie in plaats van fossiele olie. We beogen om in 2022 nog uitsluitend tallolie te gebruiken. De nieuwe krimpfolie bestaat voor 95 percent uit tallolie. De resterende 5 percent compenseren we ecologisch door nieuwe dennen te planten, wat betekent dat onze krimpfolieverpakking kooldioxideneutraal wordt. Door deze omschakeling verminderen we onze klimaatimpact met bijna 6 ton C02 per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 5 auto's.  

 

Een betere logistiek vermindert de ecologische voetafdruk

Een grote uitdaging op het vlak van duurzaamheid, zowel in Zweden als internationaal, is het terugdringen van de negatieve klimaat- en milieu-impact van transport. Bij Brafab zetten we in op een kleinere ecologische voetafdruk van ons transport en op termijn moeten we zwaar investeren om onze meubels zonder verbruik van fossiele brandstof te kunnen vervoeren. Vandaag al vervoeren we in Zweden een deel van onze goederen met de trein  als eerste stap naar een verlaging van onze transportuitstoot. We werken ook continu aan een optimalere vulgraad van onze transporten. Onze tafels hebben bijvoorbeeld opklapbare poten zodat ze compacter kunnen worden verpakt, wat heel wat scheelt in laadruimte.

 

Wetten en certificaten bieden zekerheid

Onze klanten en leveranciers kunnen er van op aan dat we voldoen aan de hieronder beschreven wetten en voorschriften.
 

Reach
Reach is een Europese verordening die mens en milieu beter wil beschermen tegen de risico's van chemicaliën en ook het concurrentievermogen van de chemiesector in de EU-landen wil verhogen. In de verordening worden ook alternatieve methodes aanbevolen om de risico's van stoffen te beoordelen met als doel het verminderen van het aantal dierproeven. We voldoen aan alle vereisten en normen in de Reach-verordening en al onze producten zijn Reach-gecertificeerd.
Lees meer over REACH

Plantagehout
We willen ervoor zorgen dat onze bossen op lange termijn intact blijven en we werken daarom conform de EU-houtverordening Dat betekent dat we niets uit te staan hebben met illegaal gekapt hout of met de producten van dergelijk hout binnen de EU. Afhankelijk van de markt waar we hout inkopen, gelden er verschillende certificaten (bijvoorbeeld FSC® en FLEGT). We kiezen er altijd voor om op een bepaalde markt het hout met de hoogste certificering aan te kopen en we garanderen dat we altijd gecertificeerd plantagehout aankopen.
Lees meer over FSC®en FLEGT

Gedragscode
We hebben een gedragscode (Code of Conduct) ten aanzien van onze leveranciers. In de gedragscode wordt gepreciseerd wat er van ons bedrijf kan worden verwacht en wat wij verwachten van onze leveranciers.

Repa
We zijn aangesloten bij Repa, het systeem van het Zweedse bedrijfsleven voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Repa is een serviceorganisatie die bedrijven helpt bij het nakomen van hun verplichtingen inzake het recyclen van verpakkingen van plastic, metaal, papier/karton en golfkarton.  Alle bedrijven die in Zweden producten vervaardigen, produceren of verkopen, zijn als producent verantwoordelijk voor hun verpakkingen.  
Lees meer over Repa

Milieucertificatie
We zetten in op de kwaliteitsborging van onze inspanningen voor duurzaamheid en al hebben we nog een weg te gaan, toch willen we op korte termijn voor al onze producten een milieukeurmerk verwerven. Wij doen geen loze beloftes. We kunnen u dan ook verzekeren dat we nooit een product van een keurmerk zullen voorzien of ons op iets laten voorstaan als we dat niet met zekerheid kunnen bewijzen of weten.