De mensen

We zoeken altijd naar nieuwe manieren om het leven buitenshuis voor wat meer mensen wat beter en duurzamer te maken.

Waar of hoe u ook woont, ons assortiment voldoent aan uw wensen en behoeften. We willen ervoor zorgen dat meer mensen hun leukste momenten buiten kunnen beleven en zo bijdragen aan een betere levenskwaliteit en gezondheid. Zo bieden we tuinmeubels aan voor alle gelegenheden, die mensen samenbrengen in een buitenomgeving: familie en vrienden, jong en oud, in een ontspannen sfeer samen plezier maken en herinneringen ophalen. 

Diversiteit en gelijkheid

De bedrijfscultuur van Brafab is gestut op vertrouwen en respect voor elkaars anderszijn en kunnen. Op alle niveaus in onze organisatie, van raad van bestuur en bedrijfsleiding tot medewerker, streven we naar gelijkberechtiging en diversiteit. We geloven in innovatie door diverse perspectieven, ervaringen, culturen, geslachten en meningen samen te brengen. Bij aanwervingen proberen we altijd het beste en meest betrokken team samen te stellen. We nemen afstand van alle vormen van discriminatie. Voor ons is diversiteit een verrijking.

Verantwoordelijkheid van de leveranciers

We streven ernaar al onze tuinmeubelen te produceren op een sociaal duurzame manier en we stellen eisen aan onze leveranciers via onze gedragscode (Code of conduct). Behalve wat we in onze gedragscode bepalen, werken we ook aan betere arbeids- en levensvoorwaarden voor alle mensen in de leveranciersketen. Dit is een hele uitdaging want dit zijn complexe problemen die betrekking hebben op verschillende, ver van elkaar afgelegen landen. 

Duurzaamheid op lokaal niveau

Bij Brafab voelen we ons nauw verbonden met het plaatselijk verenigingsleven en we steunen daarom activiteiten voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Daarom is het vanzelfsprekend dat we bijvoorbeeld plaatselijke sport- en toneelverenigingen steunen.

Een gezonde werkplek

We willen bijdragen aan een betere gezondheid van de Brafabwerknemers. We moedigen alle werknemers aan een gezond leven te leiden, onder meer via een fitnesstoelage. Via goede arbeidsvoorwaarden creëren we een duurzame werkomgeving met een laag ziekteverzuim.